http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001325614
 w tym Twoich: 0001
Dzisiejsza data : 2015-10-08
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
MENU PRZEDMIOTOWE

 O Biuletynie

 PUNKT KONTAKTOWY   >>>
 Elektroniczna Skrzynka
 Podawcza   >>>

 Status prawny
 Regulamin organizacyjny

 Przedmiot działalności
 Stanowiska i kompetencje

 Działalność Inspekcji
 Weterynaryjnej >>>

 Majątek WIW Katowice
 Sposoby przyjmowania
 i załatwiania spraw

 Stan przyjmowanych spraw
 i kolejność ich załatwiania

 Ponowne wykorzystanie
 informacji publicznej

 Przyjmowanie skarg
 i wniosków

 Działalność kontrolna
 Kontrole zewnętrzne
 Prowadzone rejestry
 i ewidencje

 Archiwum zakładowe
 Dane teleadresowe
 Adresy e-mail
 Numery telefoniczne
 TEL.KOMÓRKOWE >>>

 System Zarządzania jakością
 Akredytacja
 Nr AB548 PCA
  Ankieta >>>

 Zakład Higieny Weterynaryjnej
 Wzory zleceń >>>
 Ogólne zasady Współpracy z Laboratorium >>>
 Kryteria przyjęcia próbek do badań >>>
 Powiatowe Inspektoraty  Weterynarii
 Praca
 Zamówienia publiczne
 UMOWY >>>

 Informacje o sprzedaży
 składników majątku
 ruchomego >>>


 Informacje o zużytym
 sprzęcie

 Informacje o zwalczaniu
 choroby Aujeszky

 Informacja: Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi OTC
 Narady i Szkolenia
 Informacje Prasowe
 Efektywność energetyczna
 Prawa konsumenta
 Program audytów


Zobacz Rejestr zmian treści Biuletynu >>>


Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca
w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.
[pobierz wniosek - format Acrobat PDF] [pobierz wniosek - format MS Office]

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.


[2015-09-05]
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 2 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień (Dz. U. z 2015, poz. 1289). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na terytorium Polski obowiązuje zakaz szczepienia przeciwko chorobie Aujeszkyego u świń.
[Dz. U. z 2015, poz. 1289][2015-09-02]
Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
>>> czytaj więcej


[2015-02-05]
Informujemy, że na terenie Europy w ostatnim czasie stwierdzane są przypadki wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Do chwili obecnej (05.02.2015 r.) odnotowano siedem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 (aktualizacja).
>>> czytaj więcej


[2014-11-19]
Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.
>>> czytaj więcej


[2014-09-23]
Informacja prasowa dot. szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie
>>> czytaj więcej


[2014-08-29]
Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalnoœci marginalnej, lokalnej i ograniczonej
>>> czytaj więcej


[2014-07-24]
Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.
>>> czytaj więcej


[2014-07-23]
Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.
>>> czytaj więcej


[2014-07-24]
Ulotka dla hodowców dot. afrykańskiego pomoru świń.
>>> czytaj więcej


[2014-07-24]
Ulotka dla myśliwych i leśników dot. afrykańskiego pomoru świń.
>>> czytaj więcej


[2014-05-30]
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii - trzeci i czwarty przypadek wystąpienia ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
>>> czytaj więcej


[2014-05-20]
Ćwiczenia ASF 2014 - dzień II
>>> czytaj więcej


[2014-05-19]
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że 19 maja 2014 rozpoczęły się ćwiczenia z zakresu zwalczania Afrykańskiego Pomoru świń.
>>> czytaj więcej


[2014-05-14]
Ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego na temat zwalczania choroby zakaźnej zwierząt pk. "ASF 2014" - plan ćwiczeń
>>> czytaj więcej


[2014-05-07]
Zarządzenie nr 128/14 Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego na temat zwalczania choroby zakaźnej zwierząt
>>> czytaj więcej


[2014-04-24]
Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
>>> czytaj więcej


[2014-03-07]
Afrykański pomór świń (ASF) – materiały informacyjne dla lek. wet. oraz hodowców
>>> czytaj więcej


[2014-02-18]
W Polsce w okolicach wsi Grzybowszczyzna, gm. Szudziałowo, (woj. podlaskie) w odległości ok. 900 m od granicy z Białorusią, zidentyfikowano martwego dzika w którego tkankach w badaniach laboratoryjnych wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -Państwowym Instytucie Badawczy w Puławach wykryto materiał genetyczny wirusa afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii zostały podjęte działania mające na celu zwalczanie choroby oraz zapobiegnięcie dalszemu jej szerzeniu się. Ponadto, o zaistniałej sytuacji poinformowano Komisję Europejską oraz Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) W związku z powyższym hodowco pamiętaj o wytycznych przedstawionych w poniższej ulotce Głównego Lekarza Weterynarii:
>>> Ulotka ASF


[2013-11-22]
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej
>>> czytaj więcej


[2013-09-30]
Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią
>>> czytaj więcej


[2013-08-27]
Informacja dla producentów trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
>>> Ulotka ASF


[2013-06-28]

>>> czytaj więcej


[2013-06-25]
Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii
>>> czytaj więcej


[2013-06-24]
Informacja dla hodowców zwierząt

>>> czytaj więcej


[2013-06-24]
Wykrycie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru œwiń w rejonie wiejskim, w obwodzie grodzieńskim na Białorusi

>>> Ulotka ASF


[2013-06-06]
Dodatkowe gwarancje zdrowotne dla świń po uznaniu województwa śląskiego za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego -
zakończenie okresu przejściowego
>>> czytaj więcej


[2013-03-25]
Wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. śląskiego

>>> czytaj więcej


[2013-01-29]
Informacja o dodatkowych gwarancjach zdrowotnych dla świń przemieszczanych z regionów nie uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, po uznaniu części województwa śląskiego za wolną od tej choroby.

>>> czytaj więcej


[2012-11-29]
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

>>> czytaj więcej


[2012-10-04]
Informacja na temat wirusa Schmallenberg

>>> czytaj więcej


[2012-08-22]
Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

>>> czytaj więcej


[2012-05-21]
Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

>>> czytaj więcej


[2012-04-17]
Wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. śląskiego

>>> czytaj więcej


[2012-03-02]
HODOWCO PAMIĘTAJ!!
Informacja dotycząca grupowego utrzymywania loch.

>>> czytaj więcej


[2012-02-01]
Informacja dotycząca wykrycia nowego wirusa.

>>> czytaj więcej


[2011-12-19]
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

>>> czytaj więcej


[2011-08-26]
Zasady postępowania przy produkcji mięsa na użytek własny

>>> czytaj więcej


[2011-08-02]
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów dziko żyjących

>>> czytaj więcej


[2011-06-06]
Informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie klasycznego pomoru świń

>>> czytaj więcej


[2011-05-09]
Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń

>>> czytaj więcejINFORMACJE:
[2009-08-12]
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach przypomina, że wszystkie świnie, od których pobierane są próbki do badań, muszą być trwale i indywidualnie oznakowane przez posiadacza zwierząt.

>>> czytaj więcej


[2009-08-04]
Publikacja artukułu prasowego:"Grypa świń w pytaniach i odpowiedziach".

>>> czytaj więcej


[2009-03-27]
Informacja dla przedsiębiorców chcących prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza.

>>> czytaj więcej


[2009-03-23]
Prezentacja dla członków Śląskiego Związku Pszczelarskiego z zakresu sprzedaży bezpośredniej
i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u pszczół.

>>> czytaj więcej


[2008-08-01]
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach przekazuje
odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie L.dz. ŚIR/K/ 418/30/08 z dnia 24.07.2008 roku.

>>> czytaj więcej


[2008-07-22]
Informacje nt.choroby niebieskiego języka

>>> czytaj więcej


[2008-07-09]
INFORMACJE dotyczące zwalczania choroby AUJESZKYEGO

>>> czytaj więcej


* Publikacja Planów Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt >>> czytaj więcej

* Obowiązek dostarczania do podmiotów zajmujących się ubojem trzody chlewnej informacji o łańcuchu żywieniowym. >>> czytaj więcej

* INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH DRÓB>>> czytaj więcej


* INFORMACJA DLA ROLNIKÓW >>> czytaj więcej

* INFORMACJA DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ I INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH >>> czytaj więcejTelefony alarmowe Inspekcji Weterynaryjnej w województwie Śląskim.

Zobacz Rejestr zmian treści Biuletynu >>>
© WIW Katowice 2007-2015