Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Data wytworzenia Opublikowane przez Data publikacji
Dorota Sysoł-Sornat 31.01.2022 Zbigniew Kędzior 01.02.2022
Data Redaktor Akcja Zmiana
01.02.2022 13:35 Zbigniew Kędzior
publikacja
Załącznik: Wzór zgłoszenia
01.02.2022 13:35 Zbigniew Kędzior
publikacja
Załącznik: Wzór zgłoszenia
01.02.2022 12:58 Zbigniew Kędzior
skasowanie
Załącznik: Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi - wzór
Dokument: Informacje [ NADZÓR FARMACEUTYCZNY ]
Kategoria: Obrót produktami Leczniczymi OTC
01.02.2022 12:57 Zbigniew Kędzior
modyfikacja
01.02.2022 12:57 Zbigniew Kędzior
modyfikacja
01.02.2022 12:56 Zbigniew Kędzior
skasowanie
Załącznik: Podstawa prawna - USTAWA z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne /Dz.U.08.45.271 j.t. z pózniejszymi zmianami/
Dokument: Informacje [ NADZÓR FARMACEUTYCZNY ]
Kategoria: Obrót produktami Leczniczymi OTC
01.02.2022 12:56 Zbigniew Kędzior
skasowanie
Załącznik: Informacja w sprawie wspólnego logo
Dokument: Informacje [ NADZÓR FARMACEUTYCZNY ]
Kategoria: Obrót produktami Leczniczymi OTC
01.02.2022 12:55 Zbigniew Kędzior
modyfikacja
27.01.2022 13:47 Zbigniew Kędzior
modyfikacja
09.12.2021 12:00 Zbigniew Kędzior
publikacja
Załącznik: Informacja w sprawie wspólnego logo
09.12.2021 11:58 Zbigniew Kędzior
modyfikacja
25.11.2019 11:19 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
28.10.2019 09:00 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
28.10.2019 08:58 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.09.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:58 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:57 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:55 Krzysztof Lach
Administrator BIP
publikacja
28.10.2019 08:53 Krzysztof Lach
Administrator BIP
skasowanie
Dokument: Informacje [ NADZÓR FARMACEUTYCZNY ]
Kategoria: Obrót produktami Leczniczymi OTC
28.10.2019 08:53 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:51 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:49 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 08.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków , jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót tetaliczny produktami leczniczymi wetwrynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:48 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 08.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie, warunków
28.10.2019 08:46 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 03.04.2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót tetaliczny produktami leczniczymi wetwrynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:45 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót tetaliczny produktami leczniczymi wetwrynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
28.10.2019 08:43 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Podstawa prawna - USTAWA z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne /Dz.U.08.45.271 j.t. z pózniejszymi zmianami/
28.10.2019 08:42 Krzysztof Lach
Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi - wzór
17.10.2019 13:41 Administrator BIP
JSK Internet
publikacja
do góry