http://www.bip.gov.pl


 Liczba odwiedzin: 0002073695
 w tym Twoich: 0002
Dzisiejsza data : 2019-03-21
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
Praca w WIW w Katowicach

Nabór nowych pracowników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 483 z późniejszymi zmianami).
Informacje o wolnych stanowiskach upowszechniane są w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz publikowne w Biuletynie Służby Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w internecie pod adresem https://nabory.kprm.gov.pl/.

Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych bez wcześniejszego ogłoszenia informacji o naborze pracowników na te stanowiska.


UWAGA
Kandydaci zainteresowani pracą w inspektoracie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza
i dołączenie do wymaganych dokumentów.


* Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej [plik w formacie PDF do pobrania] liczba pobrań pliku : 1779

Brak aktualnych ofert pracy.


Ogłoszenia o wynikach naboru :


Brak aktualnych list kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019