http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001928306
 w tym Twoich: 00033
Dzisiejsza data : 2018-04-26
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
Praca w WIW w Katowicach

Nabór nowych pracowników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 483 z późniejszymi zmianami).
Informacje o wolnych stanowiskach upowszechniane są w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz publikowne w Biuletynie Służby Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w internecie pod adresem http://www.usc.gov.pl.

Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych bez wcześniejszego ogłoszenia informacji o naborze pracowników na te stanowiska.


UWAGA
Kandydaci zainteresowani pracą w inspektoracie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza
i dołączenie do wymaganych dokumentów.


* Kwestionariusz [plik w formacie PDF do pobrania] liczba pobrań pliku : 4891
* Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej [plik w formacie PDF do pobrania] liczba pobrań pliku : 1514

Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy :


Ogłoszenia o wynikach naboru :


Brak aktualnych list kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.


Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018