http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001928320
 w tym Twoich: 00045
Dzisiejsza data : 2018-04-26
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Archiwum oraz Zasady Udostępniania Danych

Adres Archiwum:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a

Katarzyna Kasperek

kontakt telefoniczny:
(32) 42 88 663

przyjmowanie interesantów w godz. 7:30 - 15:30

Zakres działania archiwum zakładowego

 1. Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat.B).
 2. Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:
  • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji,
  • udostępnianie akt osobom upoważnionym,
  • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją.

Udostępnianie akt

 1. Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych oraz naukowo-badawczych na miejscu (w pomieszczeniu archiwum), a w uzasadnionych wypadkach mogą być wypożyczone poza archiwum, ale w obrębie budynku Inspektoratu.
 2. Wypożyczenie akt z archiwum odbywa się na podstawie karty udostępnienia akt (dostępna na miejscu w Archiwum), którą podpisuje pracownik wypożyczający akta. Potwierdzenie zwrotu akt na karcie udostępnienia dokonuje archiwista w obecności zdającego.
 3. Wydawanie akt z archiwum poza budynek Inspektoratu następuje wyłącznie za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W zasobach archiwalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach między innymi znajdują się:

 • akta osobowe pracowników
 • listy płac
 • karty wynagrodzeń
z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach oraz przekazane w 1999 roku z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku - Białej
i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie.

Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Utworzony przez :Elżbieta Flakus
Data utworzenia :2007-05-17
Zaktualizowany przez :Katarzyna Kasperek
Data aktualizacji :2010-02-02
Opublikował :Dawid Danielewski


Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018