http://www.bip.gov.pl


 Liczba odwiedzin: 0002123353
 w tym Twoich: 0003
Dzisiejsza data : 2019-06-25
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

R O L N I K U !!!!!

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach przypomina,
że do dnia 1 stycznia 2008r. wszystkie podmioty działające na rynku pasz
muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.Jak rozumieć określenie "podmioty działające na rynku pasz"?
Są to przedsiębiorstwa produkujące różnego rodzaju materiały paszowe ,mieszanki paszowe, dodatki do pasz, i premiksy, ale są to też rolnicy indywidualni wytwarzający produkty, które mogą być wykorzystywane w żywieniu zwierząt, w tym między innymi zboża, roślin okopowe, strączkowe, siano i inne oraz mleko, są to też rolnicy, którzy stosują pasze w żywieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności bez względu na to,

czy pasze wyprodukowali sami,
czy też w całości je zakupili.


Rejestracja, która winna być dokonana do 1 stycznia 2006r. poprzez przekazanie zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii była pierwszym krokiem do spełnienia dalszych wymagań zawartych Rozporządzeniu, jednak nie wszyscy do chwili obecnej wywiązali się z niego.

Następnym jest spełnienie warunków Rozporządzenia, właściwych dla danego rodzaju działalności i zawiadomienie o tym, w określony sposób, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Oba kroki wymagają stosownych druków - do pobrania poniżej:

DRUK ZGŁOSZENIA
[plik PDF ~95KB]

DRUK OŚWIADCZENIA
[plik PDF ~35KB]

------------------------------------------------
Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 183/2005 ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz

[plik PDF ~216KB]

Druki te można także uzyskać w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii.

Rolniku - Nie zwlekaj i przekaż wypełnione dokumenty do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii OSTATECZNY TERMIN UPŁYWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 2008r
.Data publikacji :2007-08-06
Autor :Sławomir Samotij
Data utworzenia :2007-08-06Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019