http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001928287
 w tym Twoich: 00017
Dzisiejsza data : 2018-04-26
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach

1) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach jest obowiązany:

 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
 • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformować o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

 • 2) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

  Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania, określenie warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

  Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:

  1) w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia , a od decyzji organu wyższego stopnia – skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treœci decyzji,

  2) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania − do złożenia sprzeciwu od oferty do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia , a od decyzji organu wyższego stopnia − skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treœci decyzji.


  liczba pobrań pliku : 0
  Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Autor :Dariusz Giel
  Data publikacji :2012-09-19
  Data utworzenia :2012-09-19
  Opublikował :Dawid Danielewski  Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

  © WIW Katowice 2007-2018