http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001928327
 w tym Twoich: 00052
Dzisiejsza data : 2018-04-26
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 


Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakład Higieny Weterynaryjnej uzyskał akredytację Nr AB548

wydaną przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

(w zakresie określonym w załączniku)

Uzyskaniem akredytacji ( akredytacji udzielono dnia 15.11.2004 r. ) został zakończony proces wdrażania systemu zarządzania w działalność laboratoryjną Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

Udzielając akredytacji - Akredytacji Nr AB 548 - Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", posiada kompetencje techniczne oraz zdolność do wykonywania badań.

Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania ma, zdaniem Zakładu Higieny Weterynaryjnej, kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowo działającego systemu, w tym poprawy jakości usług oraz wzrostu zaufania klientów co do rzetelności badań wykonywanych w pracowniach ZHW

Kompetencje pracowników do wykonywania badań oraz wysoka jakość świadczonych usług potwierdzane są przez auditorów PCA podczas przeprowadzanych corocznie ocen, przez uczestnictwo w badaniach biegłości oraz w trakcie systematycznie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości badań.

W październiku 2010 roku Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach rozszerzył Zakres akredytacji Nr AB 548 o badania mięsa na obecność włośni.
Badania te wykonywane są metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania . Badania objęte zakresem akredytacji wykonywane są więc zarówno we wszystkich pracowniach umiejscowionych w siedzibie ZHW jak i w pracowniach badania mięsa na obecność włośni - Terenowych Punktach Wytrawiania Powiatowych Oddziałów ds. badania w kierunku włośni województwa śląskiego.


załączniki do pobrania w formacie Acrobat-PDF :

Zakład Higieny Weterynaryjnej zaprasza osoby zainteresowane do wypełnienia ankiety.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Data utworzenia :2017-08-09
Data publikacji :2017-08-18
Autor :Beata Cyganik
Data aktualiacji :2018-01-25
Opublikował :Damian Chojecki
Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018