http://www.bip.gov.pl


 Liczba odwiedzin: 0002104663
 w tym Twoich: 0007
Dzisiejsza data : 2019-05-22
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjachW Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach

prowadzone są centralne rejestry :

a) skarg i wniosków wpływających do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach,

b) aktów prawnych Wojewody Śląskiego dotyczących zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną województwa śląskiego,

c) ;zarządzeń Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

d) wydanych upoważnień,

e) wydanych pełnomocnictw,

f) wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

g) wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

h) poczty przychodzącej,

i) poczty wychodzącej,


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data publikacji :2011-05-30
Data utworzenia :2011-05-30
Opublikował :Dawid Danielewski


Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności.

Nadzorowane rejestry:

1. Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 753)

3. Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

4. Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

5. Lista zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęścego.

6. Lista zakładów sektora utylizacyjnego.

7. Rejestr Podmiotów Paszowych.

Inne:

1. Informacje o podmiotach upoważnionych do prowadzenia szkoleń myśliwskich.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Magdalena Kiepura
Data publikacji :2011-05-31
Data utworzenia :2011-05-31
Opublikował :Dawid Danielewski


Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. rejestr przewoźników

2. rejestr podmiotów nadzorowanych

3. wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności ( Dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Aleksandra Chojnowska
Data publikacji :2011-06-09
Data utworzenia :2011-06-09
Opublikował :Dawid Danielewski


Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego

Prowadzi wykaz zgłoszeń przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Dorota Sysoł-Sornat
Data publikacji :2011-06-16
Data utworzenia :2011-06-16
Opublikował :Dawid Danielewski
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019