http://www.bip.gov.pl


 Liczba odwiedzin: 0002073711
 w tym Twoich: 00017
Dzisiejsza data : 2019-03-21
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjachW Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach

prowadzone są centralne rejestry :

a) skarg i wniosków wpływających do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

b) aktów prawnych Wojewody Śląskiego dotyczących zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną województwa śląskiego

c) zarządzeń Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

d) wydanych upoważnień.

e) wydanych pełnomocnictw.

f) wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

g) wniosków o udostępnienie informacji publicznej

h) poczty przychodzącej.

i) poczty wychodzącej


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data publikacji :2011-05-30
Data utworzenia :2011-05-30
Opublikował :Dawid Danielewski


Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności.

Nadzorowane rejestry:

1. Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 753)

3. Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

4. Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

5. Lista zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęścego.

6. Lista zakładów sektora utylizacyjnego.

7. Rejestr Podmiotów Paszowych.

Inne:

1. Informacje o podmiotach upoważnionych do prowadzenia szkoleń myśliwskich.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Magdalena Kiepura
Data publikacji :2011-05-31
Data utworzenia :2011-05-31
Opublikował :Dawid Danielewski


Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. rejestr przewoźników

2. rejestr podmiotów nadzorowanych

3. wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności ( Dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Aleksandra Chojnowska
Data publikacji :2011-06-09
Data utworzenia :2011-06-09
Opublikował :Dawid Danielewski


Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego

Prowadzi wykaz zgłoszeń przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Dorota Sysoł-Sornat
Data publikacji :2011-06-16
Data utworzenia :2011-06-16
Opublikował :Dawid Danielewski
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019