http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001928278
 w tym Twoich: 0009
Dzisiejsza data : 2018-04-26
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Wykaz osób odpowiedzialnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach za udzielanie informacji o stanie przyjmowania spraw oraz kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Zespołu pracownicy poszczególnych stanowisk pracy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w zespole odpowiada Kierownik Zespołu.

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe osób wyznaczonych przez kierowników komórek organizacyjnych do udzielania informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania:

 • Zespół do spraw zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt.

  Kierownik Zespołu:
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.Wet. Joanna Gąsiorczyk - Jamrozy
  tel. 32 42-88-637
  e-mail: joanna.jamrozy katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu - kontakt telefoniczny:
  tel. 32 42-88-615
  e-mail: wioleta.pilch katowice.wiw.gov.pl
  e-mail: maria.pusty katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

 • Kierownik Zespołu:
  p.o. Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.wet. Marzena Borówka
  tel. 32 42-88-623
  e-mail: marzena.borowka katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu - kontakt telefoniczny:
  tel. 32 42-88-623
  e-mail: hz katowice.wiw.gov.pl

  Osoba wyznaczona do informowania o sposobie załatwiania spraw przez następujące stanowiska:

  a) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

  p.o. Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.wet. Marzena Borówka
  tel.32 42-88-623
  e-mail: marzena.borowka katowice.wiw.gov.pl

  Zespół do spraw pasz i utylizacji

  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.wet. Sławomir Samotij
  tel. 32 42-88-612
  e-mail: hp katowice.wiw.gov.pl

  Zespół do spraw Nadzoru Farmaceutycznego

  Kierownik Zespołu:
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.wet. Dorota Sysoł-Sornat
  tel. 32 42-88-617
  e-mail: dorota.sornat katowice.wiw.gov.pl

  Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

  Kierownik Zespołu:
  Lek.wet. Konrad Kuczera
  tel. 32 42-88-619
  e-mail: konrad.kuczera katowice.wiw.gov.pl

 • Zakład Higieny Weterynaryjnej

 • p.o. Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  lek. wet. Piotr Gajos
  tel. 32 42-88-631
  e-mail: kierwonik.zhw katowice.wiw.gov.pl

  Dział do spraw obsługi
  tel. 32 42-88-639
  tel. / fax. 32 42-88-634
  e-mail : sekretariat.zhw katowice.wiw.gov.pl

  Kierownik ds. Jakości
  mgr inż. Beata Cyganik
  tel. 32 42-88-647
  e-mail: beata.cyganik katowice.wiw.gov.pl

  Konsultant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej
  lek. wet. Dorota Łazarek-Tabór
  tel. 32 42-88-638
  e-mail: dorota.lazarek katowice.wiw.gov.pl

  Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej

  a) Pracownia Badań Chemicznych

  Kierownik Pracowni
  mgr  Halina Żak - Sobotowska
  tel. 32 42-88-629, 42-88-643, 42-88-661, 42-88-628,
  e-mail: pes katowice.wiw.gov.pl

  b) Pracownia Mikrobiologi Spożywczej

  Kierownik Pracowni
  mgr inż. Agnieszka Rojowska
  tel. 32 42-88-632
  e-mail: msp katowice.wiw.gov.pl

  c) Pracownia Patologii i Bakteriologii

  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Monika Brandwein
  tel. 32 42-88-638
  e-mail: patologia katowice.wiw.gov.pl

  d) Pracownia Serologi

  Kierownik Pracowni
  Lek. wet. Małgorzata Błażejowska
  tel. 32 42-88-635
  e-mail: ps2 katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych

  Kontakt: Główny księgowy Beata Kowalewska
  tel. 32 42-88-603
  beata.kowaleska katowice.wiw.gov.pl

  Informacje na druku Rp-7 sporządzane są wg kolejności wpływu.

  Informację o przebiegu prac i kolejności w kolejce udziela:
  Tomasz Ogiołda
  tel. 32 42-88-626

 • Zespół do Spraw Administracyjnych

  Kierownik zespołu
  mgr Dariusz Giel
  tel. 32 42-88-611
  e-mail: ag katowice.wiw.gov.pl

  a) Dział do Spraw Pracowniczych

  Główny Specjalista ds. pracowniczych
  mgr Beata Kaszyca-Szyndler
  tel. 32 42-88-625
  e-mail: beata.kaszyca katowice.wiw.gov.pl

  b) Dział do bezpieczeństwa i higieny pracy

  Inspektor ds. bhp
  mgr inż. Teresa Wysocka
  tel. 32 42-88-625
  e-mail: teresa.wysocka katowice.wiw.gov.pl

 • c) Dział ds. obsługi

 • Sekretariat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

  Barbara Hawro
  tel.: 32 42-88-601
  e-mail: sekretariat katowice.wiw.gov.pl

 • Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw OC

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Wiesław Skiba
  tel.: 32 42-88-654
  e-mail: in katowice.wiw.gov.pl


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Opublikowany przez:Damian Chojecki
Data publikacji:2017-08-09
Data aktualizacji :2018-01-11
Opublikował :Damian Chojecki


Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018