http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0002036948
 w tym Twoich: 00029
Dzisiejsza data : 2018-11-16
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | szanowni państwo.

witamy na podmiotowej stronie biuletynu informacji publicznej wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu inspektoratu. zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (dz.u.01.112.1198 z dnia 8 paždziernika 2001 r.) poszukiwana przez państwa informacja będąca
w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.
[pobierz wniosek - format acrobat pdf] [pobierz wniosek - format ms office]

będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. w tym celu prosimy o kontakt z redakcją biuletynu.


informacje:

telefony kontaktowe inspekcji weterynaryjnej w województwie Śląskim.

[2018-11-07]
Informacja GLW dla hodowców i producentów bydła w sprawie możliwości przystąpienia do dobrowolnego programu zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD.
>>> czytaj więcej


[2018-11-06]
Afrykański pomór świń (ASF)
>>> czytaj więcej


[2018-09-06]
Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
>>> czytaj więcej


[2018-07-18]
Z dniem 16.07.2018r. Pan Daniel Starszyk powołany został na stanowisko Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie
>>> czytaj więcej


[2018-03-19]
informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekližnie.
>>> czytaj więcej


[2018-03-13]
wymogi dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikające z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem mrirw z dnia 9 lutego 2018 r. (dz. u. z 2018 r. poz. 360).
>>> czytaj więcej


[2017-12-15]
wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
informacje dla hodowców bydła- program zwalczania ibr-ipv oraz bvd md.
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
ulotka informacyjna przypominająca o konieczności przeprowadzenia przez rolników spisów stad.
>>> czytaj więcej


[2017-06-13]
wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii z zaznaczeniem , że niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.
>>> wzór wniosku
archiwum wiadomości


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2018