http://www.bip.gov.pl


 Liczba odwiedzin: 0002104661
 w tym Twoich: 0005
Dzisiejsza data : 2019-05-22
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie biuletynu informacji publicznej wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu inspektoratu. zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (dz.u.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) Jeśli poszukiwana przez państwa informacja była
w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.
[pobierz wniosek - format acrobat pdf] [pobierz wniosek - format ms office]

będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. w tym celu prosimy o kontakt z redakcją biuletynu.


informacje:

telefony kontaktowe inspekcji weterynaryjnej w województwie Śląskim.

[2019-05-09]
Sprawozdania finansowe Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach są umieszczone w Menu Przedmiotowym pod nazwą Dziłalność Inspekcji Weterynaryjnej


[2019-03-22]
Informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
>>> czytaj więcej


[2019-03-18]
Afrykański pomór świń(ASF)
>>> czytaj więcej


[2019-03-11]
Informacja dla podróżnych dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r
>>> czytaj więcej


[2019-03-05]
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
>>> czytaj więcej


[2019-01-08]
Informacja o zakończeniu z dniem 1 stycznia 2019 r. wykonywania przez Pracownię Serologii w ZHW w Katowicach badań w kierunku Mycoplasma gallisepticum
>>> czytaj więcej


[2018-11-07]
Informacja GLW dla hodowców i producentów bydła w sprawie możliwości przystąpienia do dobrowolnego programu zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD.
>>> czytaj więcej


[2018-09-06]
Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
>>> czytaj więcej


[2018-07-18]
Z dniem 16.07.2018r. Pan Daniel Starszyk powołany zostałna stanowisko Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie
>>> czytaj więcej


[2018-03-19]
Informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
>>> czytaj więcej


[2018-03-13]
Wymogi dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 360).
>>> czytaj więcej


[2017-12-15]
Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
Informacje dla hodowców bydła- program zwalczania ibr-ipv oraz bvd md.
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
Ulotka informacyjna przypominająca o konieczności przeprowadzenia przez rolnika spisu stad.
>>> czytaj więcej


[2017-06-13]
Wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnośią złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii z zaznaczeniem, że niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.
>>> czytaj więcej
archiwum wiadomości


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019