http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001962301
 w tym Twoich: 00047
Dzisiejsza data : 2018-06-21
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca
w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.
[pobierz wniosek - format Acrobat PDF] [pobierz wniosek - format MS Office]

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.


INFORMACJE:

Telefony kontaktowe Inspekcji Weterynaryjnej w województwie Śląskim.

[2018-06-20]
Afrykański pomór świń (ASF)
>>> czytaj więcej


[2018-03-19]
Informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
>>> czytaj więcej


[2018-03-13]
Wymogi dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).
>>> czytaj więcej


[2017-12-15]
Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
Informacje dla HODOWCÓW BYDŁA- Program zwalczania IBR-IPV oraz BVD MD.
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
Ulotka informacyjna przypominająca o konieczności przeprowadzenia przez rolników spisów stad.
>>> czytaj więcej


[2017-06-13]
Wzór Wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z zaznaczeniem , że niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.
>>> Wzór wniosku
Archiwum wiadomości


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2018